examens te trainen. Prijzen
Proefles €  25,-


Losse rijles (60 minuten)

€  53,-

10 uur rijles

€ 499,-

Praktijk examen CBR

€ 265,-BNOR-examen (staatsexamen)  

€ 290,-

Faalangst examen

€ 315,-

Tussentijdse Toets CBR (TTT)      

€ 245,-

LOSSE TARIEVEN AUTOPakket A : 20 uur autorijles, Online Theoriecursus,  praktijkexamen, vaste instructeur,  nieuwe lesauto, Leskaart & advies, termijnbetaling mogelijk€  1249,-


Pakket B : 30 uur autorijles, Online Theoriecursus,  praktijkexamen, vaste instructeur,  nieuwe lesauto, Leskaart & advies, termijnbetaling mogelijk


€  1699,-

Pakket C : 40 uur autorijles, Online Theoriecursus,  praktijkexamen, vaste instructeur,  nieuwe lesauto, Leskaart & advies, termijnbetaling mogelijk


€ 2149,-

LES PAKKETTEN AUTO 5  tot 14  DAAGSE SPOEDOPLEIDINGPakket A: Intake les, 19 uur rijles, praktijkexamen, 5 a 10 daagse opleiding, vaste instructeur,  nieuwe lesauto,  Leskaart & advies

€ 1399,-

VOORWAARDEN  LOSSE LESSEN/EXAMENS/SPOEDOPLEIDING EN LESPAKKETTENPakket B: Intake les, 29 uur rijles, praktijkexamen, 7 a 14 daagse opleiding, vaste instructeur,  nieuwe lesauto,  Leskaart & advies

€ 1899,-Pakket C: Intake les, 39 uur rijles, praktijkexamen, +/- 14 daagse opleiding, vaste instructeur,  nieuwe lesauto,  Leskaart & advies

€ 2399,-Theorie cursus  :

Zelf studie theorie pakket. (Bestaande uit het nieuwste theorieboek, online studie en online examentraining)

Theorie spoedcursus :


€  65,-

Bestaande uit 1,5 dag les, op zaterdag de hele dag en op dinsdag avond in Almere stad. Hier leren wij je alle tips en tricks om te slagen voor je theorie-examen. Duidelijke uitleg en examen training. Hoge slagingspercentage Incl internet kaart om thuis nog examens te trainen.

€  100,-Informatie


Faalangstexamen
Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?

Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of u al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als u al in het traject nader onderzoek rijvaardigheid zit, kunt u dit speciale examen aanvragen.

Als u vermoedt dat u last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kunt u het beste een rijschool zoeken die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kunt u al vanaf uw eerste rijles werken aan uw spanning.

Voor mensen die de Nederlandse taal niet (helemaal) beheersen is het faalangstexamen helaas minder geschikt. Een goede communicatie tussen u en de examinator is namelijk van groot belang voor het succes van dit speciale examen.

Faalangstexaminator is speciaal opgeleid
De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Duurt 80 minuten
Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin u rustig uw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden.In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om u op uw gemak te stellen. Want als u zich op uw gemak voelt, dan presteert u het beste!

Time-out aanvragen
Bent u eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kunt u een time-out aanvragen. Of meerdere, als u dat wilt. U mag het zelf aangeven. Uw examinator kan u ook een time-out geven, als hij denkt dat u dat nodig heeft.

Niet makkelijker
Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! U moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat u moet laten zien dat u veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.


Informatie

BNOR

Jaarlijks krijgen duizenden kandidaten te maken met het zogenaamde BNOR-examen (Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid). Het BNOR houdt zich in hoofdzaak bezig met mensen die moeite hebben het rijbewijs te halen. Het BNOR is een aparte groep van het CBR en heeft verspreid door heel Nederland. Een praktijkexamen bij het BNOR wordt door veel mensen in Nederland ook wel het 'staatsexamen' genoemd. Kandidaten komen alleen in aanmerking voor een BNOR examen wanneer zij vier keer voor het reguliere examen bij het CBR zijn gezakt.

Angst en inzicht

De meest voorkomende redenen waarom leerlingen in vier keer niet voor het rijbewijs slagen zijn faalangst en (een gebrek aan) verkeersinzicht. Met name de eerste reden, angst, kan ervoor zorgen dat leerlingen moeite hebben om het examen te halen. De ervaring is dan ook vaak dat leerlingen tijdens de rijlessen prima rijden, terwijl ze tijdens het rijexamen slecht presteren. Een BNOR examen is erop gericht om kandidaten op hun gemak te stellen. Zo is de vertreklocatie niet bij een CBR-gebouw en is de examinator is speciaal opgeleid om met faalangstige kandidaten om te gaan.

Hoe ziet het BNOR examen eruit?

Allereerst zijn de locatie en de tijdsduur van een BNOR examen anders dan die van het reguliere rijexamen. De vertreklocatie van een BNOR examen kan bijvoorbeeld een hotel of restaurant zijn. De duur van een BNOR examen ligt rond de 90 minuten. Nog voor het echte rijexamen begint zal de examinator met de kandidaat, en eventueel met de instructeur erbij, een gesprek hebben. Dit kan gaan over de voorgaande, niet behaalde rijexamens. Maar bijvoorbeeld ook over verkeerssituaties of vragen uit het theorieboek. Na het gesprekje gaat de examinator met de kandidaat op pad. Er wordt een route gereden door de stad, of in de omgeving van de stad. Daarbij wordt een bepaald onderdeel zoals de snelweg niet overgeslagen. Ook kunnen bijzondere verrichtingen door de examinator gevraagd worden, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De examinator zal er alles aan doen om de kandidaat op zijn of haar gemak te stellen, eventueel kan hij de auto aan de kant van de weg zetten om een korte time-out te nemen. De duur van het echte praktijkgedeelte (dus deelnemen aan het verkeer) is in principe niet veel langer dan bij het reguliere verkeersexamen. Na het gedeelte op de weg vindt er opnieuw een gesprekje plaats over het examen en wordt natuurlijk de uitslag van het examen bekendgemaakt.

Niet gemakkelijker!

Hoewel er door sommige mensen soms wat laagdunkend over het 'staatsexamen' wordt gedaan, zit er geen verschil in moeilijkheid tussen het reguliere examen en het BNOR examen. Wettelijk zijn bepaalde eisen vastgelegd waaraan geslaagde kandidaten moeten voldoen. De tijdsduur en de verminderde druk kunnen door kandidaten als 'makkelijker' worden beschouwd; het examen is dus

Meer informatie

De aanvraag van een BNOR examen duurt meestal iets langer (een week of vier) dan het reguliere rijexamen. Ook liggen de kosten meestal iets hoger. Voor verder informatie kun je terecht bij je rijinstructeur.


Informatie


De tussentijdse toets in het kort`


De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een

goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om

eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je

rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep

genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee.

De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies

over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de

bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor

dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.


Voor wie

De TTT is bedoeld voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B

(personenauto), BE (personenauto met aanhanger) en AVD (verkeersdeelneming voor

de motor). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een

TTT aanvragen.


Wég met die zenuwen!

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens

het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan

de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.


Om vrijstelling te verdienen voor het auto-examen

Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en

ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen.

Tijdens de TTT komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Doe je dit goed, dan

krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgend rijexamen geen

manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de TTT

niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; je

vrijstelling blijft staan!


Wanneer doe je de TTT

Je rijschool bepaalt samen met jou de datum en het tijdstip van de toets. Het mag

duidelijk zijn dat een toets niet zinvol is als je net bent begonnen met je rijopleiding.

Het CBR adviseert om de toets af te leggen als je ongeveer tweederde tot driekwart van

de rijopleiding achter de rug hebt.


Adviesformulier

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee.

Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen.

Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit

formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur

kun je dan gericht je rijopleiding afronden.


Neem het mee!

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je examen doet. Dit is bij het B-examen

met name belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere

manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier voor de examinator de doorslag geven

bij twijfel over de examenuitslagInformatie


Theorie les

Wij bieden u twee mogelijkheid om via autorijschool Rijzicht uw theorie te leren en examen te doen.


optie 1:

Voor cursisten zonder spoed wordt elke woensdag avond theorieles gegeven, gedurende 5 weken lang, tijdens deze 5 lessen wordt alle theorie behandeld.
De cursisten die deze vorm van theorie onderwijs kiezen hebben het voordeel dat de leerstof beter zal bijblijven.

kosten losse theoriecursus € 45,-

kosten theorie examen CBR € 42,-


optie 2:

Uw theorie binnen twee dagen op zak bij autorijschool Rijzicht?


Voor mensen die daarentegen snel hun theorie willen beheersen en aansluitend het theorie examen willen afleggen wordt er door ons een spoedcursus verzorgd.
Op de eerste dag wordt alle theorie behandeld en op de tweede dag wordt er examentraining gedaan. Vervolgens gaan we gezamenlijk naar het examencentrum om daar het theorie examen af te leggen.
Voordeel: binnen twee dagen kun je het  theorie certificaat behalen (wij hebben een slagingspercentage van 86 %).
Zo kunnen ook mensen met spoed voor hun theorie bij autorijschool Rijzicht terecht.


kosten spoedcursus theorie € 119,-

De rijles pakketten mogen in termijnen betaald worden. Vraag naar de voorwaarde hiervoor.

!!! TIP!!! Neem bij je lespakket een tussentijdse toets.  Zo ga je meer voorbereid het praktijkexamen in en maak je het een stuk makkelijker voor jezelf.

Home 2ToDrive Prijzen Contact
Share on Facebook